ข่าว : ประกันสังคม ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 สิทธิข่าว : ประกันสังคม สามารถใช้บริการพบแพทย์ (Telemedicine) พร้อมบริการส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 3 แอปพลิเคชัน ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ได้แล้ว

18 สิงหาคม 2565

ประกันสังคม ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 สิทธิประกันสังคม

สามารถใช้บริการพบแพทย์ (Telemedicine) พร้อมบริการส่งยาฟรีถึงบ้าน

ผ่าน 3 แอปพลิเคชัน ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ได้แล้ว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ประกันตน ในการเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลทุกแห่ง ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องรอคิว ลดความแออัด ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือกับ 3 ผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล ดูแลผู้ป่วยโควิดผ่านบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ประกันตน เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ประกันตนสามารถ พบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อซักถามและจ่ายยาตามอาการและตามดุลยพินิจของแพทย์ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย” ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย สปสช. และ สวทช. ผ่านการให้บริการ 3 แอปพลิเคชันที่ให้บริการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน Clicknic ให้บริการโดย บริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด : https://forms.gle/hfo2Wr9jdvybn8d57 รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์) สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @clicknic

2.  แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด https://form.typeform.com/to/c...3p รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @mordeeapp

3. แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) : https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7 รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) ที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @gdtt

สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้ประกันตนรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับบริการคัดกรอง ประเมินอาการเบื้องต้น และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลตัวเอง โดยเมื่อผู้ประกันตนรับการดูแลครบ 48 ชั่วโมงแล้ว เจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อสอบถามอาการ และแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้ครบ 10 วันตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้ประกันตนสามารถขอใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ กรณีผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถออกจากระบบการดูแลได้ แต่หากในระหว่างนี้ผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มมากขึ้นจะส่งข้อมูลต่อให้กับ สปสช.เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน